АВТОР НАЗВАНИЕ УЧЕБНИКА ГОД
Дахно І. І. Міжнародне приватне право: Навч. посіб. — 2-ге вид., стереотип. — К.: МАУП, 2004. — 312 с. 2004

Пропонований навчальний посібник охоплює традиційно усталений курс дисципліни "Міжнародне приватне право". Поданий матеріал узгоджений з чинним законодавством України в цій галузі права. Для студентів юридичних вищих навчальних закладів, факультетів міжнародних відносин, а також для широкого кола читачів, для яких міжнародне приватне право становить професійний інтерес.