АВТОР НАЗВАНИЕ УЧЕБНИКА ГОД
Білявський Г. О., Фурдуй Р. С. Основи екологічних знань 1997

У підручнику розглянуто основні теоретичні і практичні питання сучасної екології із залученням найновіших матеріалів, у формі й обсязі, достатніх для формування високого рівня шкільної екологічної освіти для загальноосвітніх шкіл.