Деловой язык

Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. — К.: Літера, 2000. — 480 с.
ПЕРЕДМОВА
ВСТУП
§ 1. Поняття літературної мови
§ 2. Мовна норма
§ 3. Поняття стилю та жанру українськоТ літературної мови
§ 4. Найважливіші риси, які визначають ДІЛОВИЙ СТИЛЬ
§ 5. Основні вимоги до мовлення
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
§ 1. Класифікація документів
§ 2. Формуляр документа
§*3. Основні правила оформлення реквізитів
§ 4. Вимоги до тексту документа
§ 5. Оформлення сторінки
Розділ II. ДОКУМЕНТАЦІЯ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ
§1. Заява, її реквізити та оформлення
§ 2. Правопис власних назв
§ 3. Характеристика
§ 4. Резюме
§ 5. Правопис прізвищ і географічних назв іншомовного походження
§ 6. Автобіографія
§ 7. Вживання м'якого знака
§ 8. Тире між підметом і присудком
§ 9. Особовий листок з обліку кадрів
§ 10. Трудова книжка
§ 11. Накази щодо особового складу
§ 12. Вживання апострофа
§ 13. Розділові знаки при однорідних членах речення
Розділ III. ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ
СЛУЖБОВІ ЛИСТИ
§ 1. Класифікація листів
§ 2. Подвоєння приголосних на письмі
§ 3. Розділові знаки при відокремлених означеннях
§ 4. Прес-реліз
§ 5. Стаття
§ 6. Лексика. Синонімічне багатство української мови.
§ 7. Анотація
§ 8. Рецензія
§ 9. Відгук
§ 10. Реферат
§ 11. Пароніми
§ 12. Адреса
§ 13. Телеграма
§ 14. Телефонограма. Радіограма
§ 15. Факси
§ 16. Спрощення в групах приголосних
§ 17. Розділові знаки при відокремлених прикладках
§ 18. Довідки
§ 19. Правопис префіксів
§ 20. Розділові знаки при відокремлених обставинах
§ 21. Розділові знаки при відокремлених додатках
§ 22. Доповідні й пояснювальні записки
§ 23. Зміни приголосних при словотворенні
§ 24. Розділові знаки при уточнювальних членах речення
§ 25. Протокол
§ 26. Резолюція
§ 27. Правопис слів іншомовного походження
§ 28. Розділові знаки при звертаннях
§ 29. Звіт
§ ЗО. Особливості відмінювання іменників II відміни
§ 31. Розділові знаки при вставних словах,

словосполученнях, реченнях і вставлених

компонентах

§ 32. Оголошення
§ 33. Повідомлення про захід
§ 34. Правопис складних іменників
§ 35. Розділові знаки при словах-реченнях
Р о з д і л IV. ДОКУМЕНТИ З ГОСПОДАРСЬКО-ДОГОВІРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
§ 1. Договір
§ 2. Контракт
§ 3. Трудова угода
§ 4. Правопис складних прикметників
РозділУ. ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВІ ДОКУМЕНТИ
§ 1. Таблиця
§ 2. Зв'язок числівників з іменниками
§ 3. Список. Перелік
§ 4. Правопис прислівників
§ 5. Складне речення
§ 6. Розділові знаки у складносурядних реченнях'
§ 7. Накладна
§ 8. Правопис прийменників
§ 9. Розділові знаки в складнопідрядних реченнях
§ 10. Акт
§ 11. Правопис сполучників
§ 12. Розділові знаки у безсполучникових складних реченнях
§ 13. Доручення
§ 14. Правопис часток
§ 15. Розписка
§ 16. Написання частки не з різними частинами мови
Розділ VI. УСНЕ СПІЛКУВАННЯ
§ 1. Мистецтво публічного виступу. Доповідь
§ 2. Телефонна розмова
§ 3. Орфоепія і культура усного мовлення

Релевантная научная информация:

 1. Электронная книга -портал научной литературы!
 2. Деловой язык Портал Твой Учебник - учебная и научная литература
 3. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. — К.: Літера, 2000. — 480 с. - Деловой язык
 4. ПЕРЕДМОВА - Деловой язык
 5. § 1. Поняття літературної мови - Деловой язык
 6. § 2. Мовна норма - Деловой язык
 7. § 3. Поняття стилю та жанру українськоТ літературної мови - Деловой язык
 8. § 4. Найважливіші риси, які визначають ДІЛОВИЙ СТИЛЬ - Деловой язык
 9. § 5. Основні вимоги до мовлення - Деловой язык
 10. § 1. Класифікація документів - Деловой язык
 11. § 2. Формуляр документа - Деловой язык
 12. §*3. Основні правила оформлення реквізитів - Деловой язык
 13. § 4. Вимоги до тексту документа - Деловой язык
 14. § 5. Оформлення сторінки - Деловой язык
 15. §1. Заява, її реквізити та оформлення - Деловой язык
 16. § 2. Правопис власних назв - Деловой язык
 17. § 3. Характеристика - Деловой язык
 18. § 4. Резюме - Деловой язык
 19. § 5. Правопис прізвищ і географічних назв іншомовного походження - Деловой язык
 20. § 6. Автобіографія - Деловой язык

Другие научные источники направления Деловой язык: